Referat fra årsmøte 2022

Referat fra årsmøte 2022

Publisert av Chantal Sandal Jørgensen den 19.06.22.

  

 

Referat årsmøte for NQHA 2022

 

Dato: 14.06.2022

Tidspunkt: 19:00

Sted: Digitalt, Google Meet

 

Agenda:

Valg av nytt styre: Referent Chantal S. Jørgensen

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

    Godkjent av de tilstedeværende

     

  2. Styrets årsberetning

Møteleder leste opp styrets årsberetning. Endring i styret underveis. Lite/ingen aktivitet grunnet Covid- 19.

 

Styret fra 2022

President: Chantal S. Jørgensen sitter 1 år

Nestleder & International: Gina Victoria Lia Ulveie  sitter 2 år

Økonomi: Michelle Fiveland sitter 1 år

Styremedlem: Janne Beate Melby sitter 2 år

Styremedlem (ungdom): Lizza Thunberg sitter 1 år

Varamedlem: Lasse Stensbøl sitter 2 år

Varamedlem: Marianne Østby-Deglum sitter 1 år

Valgkomitè: Guro Skjeggerød sitter 2 år

Valgkomitè: Hans Petter Særheim sitter 1 år

 

 

 

 

    

 

Styrets Årsberetning 2020-2021

 

Styret har bestått av:

 

Terese Lunder President Lars Bjarne Stensbøl 2020-2021

Lars Bjarne Stensbøl Nestleder                               

Michelle Fiveland Kasserer

Marianne Østby Deglum Styremedlem

Lizza Thunberg Styremedlem

Bernt Haakon Danielsen Styremedlem Hans Petter Særheim 2020 - 2021

Finn Terje Gundersen Varamedlem

Hans Petter Særheim              Varamedlem

                                              

 

Terese Lunder hadde et ønske om å fratre som President høsten  2020. Styret valgte å flytte opp nestleder Lars Bjarne Stensbøl til å overta President vervet .

Bernt Haakon Danielsen ønsket også fra tre sitt verv , så styret flyttet opp Hans Petter Særheim fra varamedlem til styremedlem. Hans Petter sitt varamedlemskap ble ikke erstattet ettersom totaliteten i styret fortsatt var innenfor Nqha sine vedtekter.

 

På grunn av Pandemien (covid) har det vært lite/ingen aktivitet.

Det ble gjort et forsøk på å arrangere stevne på Bjørkelangen sammen med Wencke Westereng i August 2021 Big Dream Arena. Pga av Pandemien , var det ikke mulig å få noen fra Sverige/Tyskland til Norge for å gjøre sekretæriat jobben , samt være stevneleder for AQHA klasser.( Ingen i Norgen som pr i dag har kurset /programvaren og kompetansen )

 

Styret har hatt 4 stk styremøter 2020-2022.

Sittende styret anbefaler det nye styret å samarbeide med NRHA Norway ang ungdommer (rekrutering) og kommende  stevner. Styret har gjort en muntlig avtale med Wencke Westereng om å arrangere stevne sammen på Big Dream Arena i sommer.

 

Styret mener det er nødvendig for alle å ha et godt samarbeid og det vil gi en bedret økonomi iht stevner å organisering av ungdommer (rekrutering) i fremtiden.

 

Økonomi:

 

Sum bankinnskudd 31.12.2021         kr 79 359.-

Sum kontanter 31.12.2021                 kr 0.-

Sum fordringer 31.12.2021                kr 0.-

Sum gjeld 31.12.2021                        kr 0.-

Egenkapital 31.12.2021                     kr 78 909.-

 

Inntekter 2021            kr  6 822.-      

Kostnader 2021          kr 12 739.-     

Resultat 2021             kr -5 917.-

 

Inntekter er tilskudd fra AQHA. Ikke vært noen annen aktivitet 2021.

Kostnader er medlemskap FEQHA , regnskapssytem, nettside, styreweb og bankgebyr.

Tillegg er det betalt kr 2 585.- i gjeld/forsinkede kostnader fra Norway Open 2019.

 

Styret ser at det er en utfordring videre med å avholde Norway Open pga økonomien et sånt stevne har å ikke minst alt for få folk til å hjelpe til med å avholde et så stort stevne.  

Derfor vil et samarbeid generer en bedret økonomi fremover for NQHA.

 

Youth :

Under styremøte 09 Mars , ble det bestemt å søke deltagelse YWC 2023.

Nye styret starter arbeidet med planlegging frem mot YWC 2023

 

 

Ridecamp : 

Styrets videre arbeid i 2022 bør vektlegges rekrutering og nye medlemmer , samt å forberede et nytt å bedre Norway Open i 2022.

 

 

Styret ønsker alle medlemmer lykke til med 2022 😊

 

Styret  20.03.2022

 

 

 

 

 

 

Valg:

 

På valg                                                                                  Valgkomiteens forslag

 

 

Lars Bjarne Stensbøl President Chantal Jørgensen 1 år

Marianne Ø Deglum Nestleder  Gina Vitoria Ulveie 2 år  

Michelle Fiveland Kasserer  Gjenvalg 1 år

Bernt Håkon Danielsen styremedlem Janne Beate Melby 2 år

Lizza Thunberg styremedlem Gjenvalg 1 år

 

Finn Terje Gundersen Varamedlem Lars Bjarne Stensbøl 2 år

Hans Petter Særheim              Varamedlem Marianne Ø Deglum 1 år

 

 

Guro Skjeggerød Valgkomite Gjenvalg 2 år

Henriette Brustad Kil Valgkomite Hans Petter Særheim 1 år