Vi i NQHA går med stor entusiasme inn i en ny epoke rundt satsning på ungdomsryttere, med tanke på deltagelse i Youth World Cup. Vår målsetting i satsningen er å kunne stille lag til de store arrangementene som Quarterhestforeningen kan delta i. Som en del av dette, vil vi etter beste evne, samle og utvikle unge ryttere som ønsker å delta satsningsgruppen.

For å delta på satsninggruppen må en være medlem i NQHA (dette gjelder ikke første samling). Dersom en ikke har egen hest, vil vi være behjelpelig med å skaffe hester til treningene, slik at selv ungdommmer uten hest, kan være velkommen. Ungdommene vil være de som har ansvar for stell og skjøtsel av hestene under samlingshelgene, styrt av lederne. Dette er for å gjøre de bevisst over ansvar og arbeid som vil være en del av deltagelsen i mesterskap de mulig vil delta i. Det overskytende beløp etter hver samling, vil bli stående på NQHAs ungdomskonto for å bli benyttet ved reiser til mesterskap. Det vil være overnattingsmuligheter for ungdommene og oppstalling for hestene. Ungdommene er velkommen til å delta på samlingene fra året de fyller 12 år til året de fyller 19 år. Kriteriene for å delta på ungdomssamling er at ungdommen skal være selvgående i stallen, og skal kunne oppholde seg på samling sammen med resten av ungdommene og de ansvarlige på stedet, uten foresatte. 

Laguttaket vil skje så sent ut på vinteren som mulig, for å holde motivasjonen så stor som mulig hos alle som deltar. Dette vil skje etter at ungdommene har skrevet en formell søknad til NQHA om å være kandidat til å representere landet i mesterskapet. Uttaket vil da bli gjort på grunnlag av innsats gjennom året, utvikling, resultater og evnen til å mestre fremmede hester.

Kriterier for å kunne komme med i lager er:
– være medlem i Aqha og Nqha
– kunne mestre fremmede hester
– være en god lagspiller/kamerat
– ha kunnskap om flere ulike grener
– ha konkurranseerfaring (AQHA, APHA, WRAN).

Samtidig verdsetter vi innsatsvilje, godt humør og ståpåvilje! Det er veldig viktig å ha evnen og motivasjonen til å lære seg nye ting!
Laget blir tatt ut av Nqhas ungdomsgruppe, og trener har siste ordet. Laget skal godkjennes av Nqha sitt styret.

Treningssamlingen blir lagt opp rundt forskjellige “temaer” hvor vi jobber konkret mot ulike grener. Vi kommer til å jobbe spesielt mye mot de såkalte “mønsterklassene” (showmanship, horsemanship og hunt seat equitation). det vil bli minde vekt på klasser som reining, da dette er gren som tar liten plass i agendaen på mesterskapene. det er viktig at våre “reiningrytter” lærer seg mer en bare en klasse. Det er derfor viktig at vi jobber mot ryttere som er sterke allroundryttere, og at kan bidra til å utvikle dem som gode ”hestekjennere” og “showmen”.

Økonomiske bidrag forøvrig vil være nødvendig for å gjennomføre reisene og avgiftene i forhold til mesterskap. Dette vil gruppen tilegne seg ved å skaffe sponsorer av variable størrelser, samt at gruppen utvikler en strategi for hvordan de kan tjene penger til dette formålet. Det kan tenkes at ungdommene kan bidra med drift av kiosk o.l. på stevner i NQHAs regi.

Samlingene må ikke sammenlignes med en clinic, der man får ri 2 pass hver dag for å løse sine problemer med sin hest. Disse treningssamlingene er til for å; prøve andre hester, øve på mønster, se på og lære seg av andre, lære seg regler og være ett medlem av ett lag. Vi skal lære oss hvordan vi “groomer” en hest for showmanship, unngå penaltys i klassen, hvordan vi varmer opp og forbereder oss for vår klasse. Vi kommer til å titte på videoer, prate mye, og kanskje dra på ekskursjoner! pluss mye mer!
 Selvfølgelig skal vi bistå med løsninger på problemer, men det anbefales å ta hjelp av “sin egen” trener utenom våre samlinger.

For oss som styrer gruppen er det også en stort motivasjonsfaktor å få innvie ungdommene i alt fellesskapet som quarterhesten kan bidra med. Vi unner ungdommene å få delta på mesterskap de aldri vil glemme, samt lage seg livserfaringer og stifte bekjentskaper fra flere land som de kan bygge videre på senere i livet. Et underliggende mål, er at ungdommene selv skal rekruttere flere ryttere, som kan komme inn i satsninggruppen, å gjøre den enda større og kraftigere.

Ungdomssamlingene er åpen fra alle Youth ryttere, om de ønsker å satse til Youth World Cup eller ønsker å utvikle seg mer i Youth årene. Du er hjertelig velkommen! Ta kontakt med oss for spørsmål og påmelding.