Avlsprosjekt med NQHA

Avlsprosjekt med NQHA

Publisert av Chantal Jørgensen den 07.11.22.

Avler du quarterhester og kunne tenke deg å delta i et prosjekt med NQHA?

NQHA har muligheten til å gjennomføre et avlsprosjekt delfinansiert av AQHA og The U.S. Livestock Genetics Exports Inc.
Prosjektet har som hensikt å øke antall quarterhester i både antall og kvalitet i Norge. Støtten vi kan tilby deg som hoppe-eier, er at den semin som skal brukes, dekkes av prosjektmidler. De øvrige kostnader må dekkes av hoppe-eier. Vi som forening må komme med et ønske om hvilken type hingster vi ønsker å benytte i vårt prosjekt. Det er derfor viktig at vi får kartlagt hva slags type hingster som kan være av interesse å bruke (grener).

Kriteriene vi må forholde oss til er at det må benyttes en og samme bedekningsstasjon for alle hoppene, da denne skal forhåndsgodkjennes av AQHA, og at den som velger å delta i prosjektet må være medlem i NQHA og AQHA i året prosjektet gjennomføres og det påfølgende året. Hoppen må ha registrering i orden med AQHA, og føllet i prosjektet må også registreres i AQHA.

Hvis du er interessert i å delta på denne unike muligheten eller har spørsmål vedrørende prosjektet, send en Mail til nqha.no@gmail.com

🌟FRIST for å melde interesse for deltakelse i prosjektet er fredag 11. november🌟