AQHA Professional Horseman

AQHA Professional Horseman

Publisert av Chantal Sandal Jørgensen den 23.10.20. Oppdatert 04.01.21.

NQHA ønsker med stor glede å gratulere Marianne Østby-Deglum som Norges aller første AQHA Professional Horseman.

For å bli en AQHA Professional Horseman må du bli utnevnt av to AQHA Professional Horseman, to kunder/elever og en AQHA National Director. Det å bli valgt ut er et stort privilegium, for dette er ingen automatikk i å få medlemskap, men man blir tatt opp og ut i fra kriteriene som ligger til grunn. Marianne er utdannet hestefaglært, ridelærer trinn 1 fra Norsk Hestefagskole, pedagog og har diplom fra HEAL USA. Hun har vært aktivt involvert i NQHA siden 2004, hvor hun har sittet i styret til NQHA og hatt en aktiv rolle med youthrytterene. Hun har vært med ungdomslandslaget som manager og lagleder til både Youth World Cup og European Youth Cup, og selv konkurrert både inn- og utlands. Marianne er en nøkkelspiller når det kommer til arrangering av arrangementer i regi av NQHA, og jobber aktivt i styret med kommunikasjon mellom NQHA og AQHA. Marianne har drevet med både avl og salg, hvor hun viser til god kvalitet og gode prestasjoner. Hun holder både clinicer og privat timer innenfor western og klassisk ridning.

Som en AQHA Professional Horseman er din oppgave å fremme AQHA sine mål. En skal sikre velferden til våre amerikanske quarter hester med fokus på at de til enhver tid skal behandles menneskelig og med verdighet, respekt og medfølelse. En Professional Horseman skal overholde de strenge reglene etablert og håndhevet av AQHA hvor hesteavlere, eiere, trenere, utstillere, utstillingsmyndigheter, dommere og profesjonelle ryttere er kontinuerlig ansvarlig for velvære og human behandling av enhver quarter hest som er betrodd til dem.  Disse reglene inkluderer, men er ikke begrenset til forbudt opplærings praksis, forbudt kirurgisk inngrep, forbudt kjemisk administrering, eller forbudt utforming som kan påvirke hestens ytelse eller endre hestens naturlige forutsetninger. Slike regler inkluderer videre overholdelse av alle slike medisiner. En AQHA Professional Horseman skal drive alle forretningsforhold for AQHA med integritet, oppriktighet og nøyaktighet på en åpen og rettferdig måte. En vil handle med integritet i økonomisk overgang med kunder, andre fagpersoner og publikum. I denne forbindelsen vil alle hester som ektefelle, barn eller klient viser, eies som forskrevet av gjeldene regler. En Professional Horseman skal håndtere, drifte og kommunisere på en positivt reflekterende måte ovenfor AQHA. En skal vise respekt, høflighet og anstendighet mot andre profesjonelle AQHA ryttere til enhver tid med å opprettholde høyeste standardene for yrkesetikk og gjensidig høflighet uavhengig av omstendighetene. En skal bidra til å skape en støttende kultur som bygger og opprettholder et samarbeidsforhold med alle AQHA Professional Horseman.