Årsmøte 2022

Publisert av Marianne Østby-Deglum den 31.05.22.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NQHA

Tirsdag 14 Juni Kl 19.00

 

 

 

Agenda

Valg av møteleder og referent samt to representanter til stemmetelling og underskriving av protokollen.

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Registrering av stemmeberettigede
  3. Styrets årsberetning
  4. Revisors årsberetning
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Fastsettelse av medlemskontingent
  7. Valg med fastsettelse av antall styremedlemmer og varamenn.
  8. Innkomne saker, eventuelt.

 

 

 

 

Årsmøte vil bli avholdt digitalt.

 

Send epostadressen din til oss, slik at vi kan sende deg linken til møtet.

Epost sendes til: nqha.no@gmail.com

Vi minner om at medlemsskap må være betalt for å ha stemmerett.

 

 

Hilsen President Lars Bjarne Stensbøl

 

 

Stall Stensbøl

Brøderudveien 319

2216 Roverud