Norwegian Quarter Horse Association er interesseforeningen for westernridning og Quarterhesten i Norge. Vi er en datterforening av American Quarter Horse Association som har samme formål. NQHA ble dannet for å fremme og utvikle westernridningen og Quarterhesten i Norge, det være seg innen konkurranse, avlsarbeid eller den allsidige brukshesten. Det avholdes westernkonkurranser/shows, clinics, treninger/ride camps, seminarer og stands. Det arbeides også kontinuerlig med en avelsplan for rasen som fremlegges og godkjennes av utøvende myndighet i Norge.

I tillegg legges det stor vekt på rekruttering av de yngste rytterne under 19 år og derfor er det også dannet en egen Youth-gruppe underlagt NQHA, som er NQHYA (Norwegian Quarter Horse Youth Ass.).Denne gruppen arrangerer egne ungdomsaktiviteter som fellestreninger og andre sosiale samlinger rettet mot westernridning og konkurranseridning.

                                                                                     

AQHAs og NQHAs mål
AQHAs og NQHAs hovedmål er å bevare den Amerikanske Quarterhesten og dens integritet, samt utvikle westernridningen i riktig retning. Å gi den beste servicen til medlemmer som jobber for å øke omfanget og anvendelsen av den Amerikanske quarterhesten er også svært viktig, i tilegg til og opplyse/informere ryttere og andre involverte om alle oppdateringer og fremtidig aktivitet innenfor denne ridesporten. Vår oppgave er derfor å jobbe for en økning i antall medlemmer i AQHA og NQHA gjennom markedsføring, reklame, annonsering og publisitet rundt grenen westernridning og den Amerikanske Quarterhesten.

Foreningen NQHA ble dannet i 2002 av western- og Quarterhestentusiaster over hele landet. Fra å ikke ha noen stevner å tilby ryttere innenfor alle nivåer for kun få år tilbake, har NQHA nå ridekonkurranser både for de minst erfarne til store internasjonale stevner underlagt FEI med bla. CRI-status. Her er også utenlandske deltagere representert! NQHA har etablert et landslag (Team Norway) med norske ungdomsryttere, som har representert Norge i Youth World Cup i westernridning, både i Australia og USA.

Det er ikke lenge siden det ikke fantes noen Quarterhester her i landet. I dag er det i overkant av 300 norskeide hester registrert i AQHA som er organisasjonen som stambokfører alle Quarterhester over hele verden, og tallet stiger. På verdensbasis er det nå over 4 millioner registrerte Quarterhester. Det er derfor ikke overraskende at vår moderorganisasjon AQHA er verdens største rase- og westernridningforening!

                                                                  

Konkurranserettet ridning, poeng og avlsvirksomhet
Som en interesseforening for westernridning og Quarterhesten (som er avlet for dette), legger NQHA stor vekt på at man ivaretar avlsplanen til det beste for rasen samt Quarterhesteierne.  NQHA leier kun inn godkjente utenlandske dommere ved alle sine arrangementer. I skrivende stund er det ca 1100 godkjente dommere i verden. I tillegg til ridestevner av høyere kvalitet arrangerer også NQHA mindre høytidelige konkurranser for å rekruttere nye ryttere. Vi har jo alle forskjellige ambisjoner, og uansett stevnestatus er NQHAs stevner åpne for alle uavhengig av nivå og hesterase. Da kan man få en smakebit på hva westernridning er, og så får det være opp til hver enkelt hvordan man ønsker å utvikle dette videre.

NQHA har også en løpende dialog med SQHA (Swedish Quarter Horse Association), DKQHA (Danish Quarter Horse Association) og SRHA (Scandinavian Reining Horse Association). Via disse kontaktene kan vi holde deg oppdatert på hva som skjer i våre naboland, og dele erfaringer og ideer.

NQHA arrangerer altså AQHA godkjente konkurranser, både med raseklasser og for de som har andre typer hesteraser. . Om man har en Quarterhest får man mulighet til å vinne viktige poeng. I westernridning er det nemlig hesten som får registrerte poeng via AQHA og det følger den hele livet. Slik skiller derfor denne type ridesport seg noe ut i forhold til klassisk engelsk ridning hvor man ikke har et slikt system. Men det kan sammenlignes med trav og galoppsporten. Dette er verdifulle poeng og titler med tanke på evt. videresalg og avlsvirksomhet for de som har interesse av det.

Videre er NQHA din talsmann på AQHAs årsmøter. NQHA kan påvirke de prosesser som skjer i USA med hensyn på internasjonale saker, regeloppdateringer og andre forhold som kan påvirke deg.

 

 

Sponsorer 2024: 

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!