De fleste hesteraser har en eller flere sykdommer som er arvelig. De mest alvorlige for Quarterhesten er listet opp under. Noen kan behandles/holdes i sjakk, mens andre er irreversible. Noen av de kan oppstå plutselig ved f.eks trening eller ytre påkjenninger. Andre har hesten latent i kroppen, den er fødd med det.

Dersom man har en hest som man tror kan ha en lidelse bør veterinær kontaktes dersom man er usikker. Vil man bare undersøke for sikkerhets skyld kan man gjøre det selv.

Hvem bør så teste hesten sin?

Har man en vanlig ridehest som er frisk og rask skal det ikke være nødvendig. Har man en hest med f.eks stadig tilbakevennede muskel problemer, så er det en ide å få testet den. Dersom man har en hingst eller hoppe som skal brukes i Avl er det absolutt nødvendig å kunne vise til at den er frisk og rask og ikke bærer av noen potensielle sykdommer.

For å få testet hesten sin (og være på den sikre siden) kan det gjøres via AQHA. Det koster ca $100. Man bestiller da ett DNA kit, som skal sendes inn for analyse. Det gjøres vha halehår fra hesten.

Les mere her:
http://www.aqha.com/News/News-Articles/02032012-Genetic-Testing.aspx

Krysslammelse
Klassiske symptomer på krysslammelse er smerte ved trykking og klemming på muskulaturen i bakparten, muskelskjelvninger og stivhet. Den kan vise tydelig at den ikke ønsker å gå fremover. I en del tilfeller kan man se sterk svetting, rask pustefrekvens, og forøket hjerterytme. Dette gjør at krysslammelse i noen tilfeller kan forveksles med kolikksmerter. I milde tilfeller kan lett nedsatt prestasjon, eller en mindre endring i hestens bevegelsesmønster, være alt en ser. I mer alvorlige tilfeller kan en se misfarging av urinen, og det kan være fare for nyreskade. Behandling som ved PSSM.

HYPP (Hyperkalemic Periodic Paralysis)
Arvelig muskel sykdom som fører til ukontrollerte muskelrykninger eller alvorlig muskel svakhet. Kan i alvorlige tilfeller føre til kollaps og/eller død. Dette er en krysslammelse variant
.

PSSM (Polysaccharide Storage Myopathy)
Arvelig muskel sykdom. Er en form for krysslammelse. Tegn på sykdommen er smertefulle muskler, stivhet, gangart vansker og muskel svinn. Det lagres unormalt store mengder karbohydrater i muskelcellene. Oppstår som oftest på hester mellom 2 og 4 år. Behandling består av jevn trening, daglig utegang og erstatte kraftfor med mest mulig fett. Utsettes for minst mulig stress.

MH (Malignant Hyperthermia)
Arvelig muskel sykdom. Svært sjelden, men hester med MH har også ofte PSSM. Symptomer på MH er tilbakevendende høy feber og stoffskifte svikt.

GBED (Glycogen Branching Storage Deficiency)
Arvelig muskel sykdom. Finnes bare hos føll. Kroppens celler kan ikke oppta glycogen (sukker) ordentlig. Kan føre til død.

HERDA/HC (Hereditary Regional Dermal Asthenia / Hyperelastosis Cutis)
Arvelig hud sykdom. Får det ytre hudlaget til å skilles fra det dypere. Kan føre til at man ikke kan ri hesten. Dette ses ikke ved fødsel, og blir synlig ved 2 års alder.