Her legges det ut årsmøteprotokoll, og planlagte årsmøter.

 

Velkommen til NQHA sitt årsmøte den 27. mai 2024. Ønsker du å melde inn en sak så må dette gjøres til nqha.no@gmail.com innen 07.05.2024.
Påmelding sendes til nqha.no@gmail.com, og du mottar en link før møte starter.


Årsmøte: